Badanie sprawozdania finansowego Społdzielni za rok 2019

Drukuj

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni zaprasza zainteresowane biura biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019 oraz 2020. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "BILANS 2019" w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Podgórskiej 14, w terminie do dnia 14 października 2019r. do godz. 17:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 669-21-25.