Administracja NA1

Drukuj
Podział na nieruchomości Zasoby Spółdzielni

 

NA - 1 Administracja Osiedla "Redłowo-Śródmieście"
ul. Cylkowskiego 12    
tel. 58 622 39 18

 

Drukuj

 

Podział na nieruchomości

 

Nr
nieruchomości
Adres
1 Bohaterów Starówki Warszawskiej 8
2 Bohaterów Starówki Warszawskiej 10
3 Bohaterów Starówki Warszawskiej 12
4 Bohaterów Starówki Warszawskiej 14
5 Powst. Wielkopolskiego 80
6 Powst. Wielkopolskiego 82
7 Bohaterów Starówki Warszawskiej 9
8 Herberta 4
9 Bohaterów Starówki Warszawskiej 23
10 Powst. Wielkopolskiego 123-131
11 Powst. Wielkopolskiego 117-121
12 Miłosza 3-5-7
13 Powst. Wielkopolskiego 111-115
14 Powst. Wielkopolskiego 68
15 Powst. Wielkopolskiego 97
16 Cylkowskiego 11
17 Harcerska 2
18 Szczecińska 11
Szczecińska 13-15-17
Szczecińska 19-21-23
Szczecińska 25-27-29
19 Kapitańska 20
Kapitańska 22
20 Kapitańska 31
21 Kapitańska 43
22 Komandorska 13-15
23 Morska 11
24 Śląska 78
25 Al. Zwycięstwa 190
Al. Zwycięstwa 190A
Kasztanowa 1
26 Plac Grunwaldzki 20

 


Zasoby Spółdzielni

Zasoby Administracji NA-1 na dzień 31.12.2015r.

L.p.Wyszczególnieniej.m.Osiedle
Redłowo-
Śródmieście
MA1
1 ilość budynków mieszkalnych szt. 32
2 ilość lokali
w tym:
szt. 1517
  - mieszkalnych 3 1340
- użytkowych   25
- garaży   126
- własnych (biura, kluby)   1
- miejsc postojowych   25
3 powierzchnia zasobów
w tym:
m2 63503,01
  - mieszkalnych   58123,06
- użytkowych   2271,44
- garaży   2007,12
- własnych (biura)   380,29
- miejsc postojowych   721,10

 

 

Liczba mieszkańców w zasobach Administracji NA-1
Osiedle Redłowo-Śródmieście 2 257