Administracja NA2

Drukuj
Podział na nieruchomości Zasoby Spółdzielni

 

NA - 2 Administracja Osiedla "Obłuże Leśne i Nowe"
ul. Boisko 4
tel. 58 625 01 44      

 

Drukuj

 

Podział na nieruchomości

 

Nr
nieruchomości
Adres
1 Unruga 55
2 Unruga 41-51
3 Boisko 1
4 Unruga 37
5 Unruga 70
6 Podgórska 4-12, Unruga 78, 82
7 Podgórska 2
8 Unruga 90
9 Podgórska 5
10 Unruga 92
11 Podgórska 7, 9, 11
12 Stolarska 16-22
13 Stolarska 15, 17
14 Krawiecka 30
15 Unruga 57
16 Unruga 59
17 Unruga 61
18 Unruga 35
19 Unruga 72, 74
20 Stolarska 19, 21Zasoby Spółdzielni

 

Zasoby Administracji NA-2 na dzień 31.12.2015r.

L.p.Wyszczególnieniej.m.

Osiedle Obłuże
Leśne i Nowe
NA-2

1 ilość budynków mieszkalnych szt. 39
2 ilość lokali
w tym:
szt. 3220
  - mieszkalnych 3 2840
- użytkowych   51
- garaży   326
- własnych (biura, kluby)   3
- miejsc postojowych   0
3 powierzchnia zasobów
w tym:
m2 152076,53
  - mieszkalnych   138493,00
- użytkowych   6224,91
- garaży   5494,35
- własnych (biura)   1864,27
- miejsc postojowych   0

 

 

Liczba mieszkańców w zasobach Administracji NA-2
Osiedle Obłuże Leśne i Nowe 6 679