Administracja NA4

Drukuj
Podział na nieruchomości Zasoby Spółdzielni

 

NA - 4 Administracja Osiedla "Pogórze"
ul. gen. Władysława Sikorskiego 2a
tel. 58 625 52 09

Drukuj

 

Podział na nieruchomości

 

Nr
nieruchomości
Adres
1 Horyda 32
2 Pruszkowskiego 4
3 Steyera 3
4 Steyera 5
5 Steyera 7/9
6 Porębskiego 1/3
7 Porębskiego 5/7
8 Porębskiego 8
9 Porębskiego 11
10 Porębskiego 12
11 Porębskiego 13
12 Porębskiego 14
13 Porębskiego 15-17/19
14 Porębskiego 16
15 Porębskiego 23
16 Romanowskiego 10
17 Romanowskiego 12/14
18 Romanowskiego 16-18
19 Romanowskiego 24
20 Romanowskiego 28
Romanowskiego 30
Romanowskiego 32
Romanowskiego 34
Romanowskiego 36
Romanowskiego 38
Romanowskiego 40
Romanowskiego 42
Romanowskiego 44
21 Rtęciowa 15
22 Unruga 108
23 Żeliwna 10-12
24 Żeliwna 5
25 Unruga 106
26 Pruszkowskiego 8
27 Szpunara 1/3
28 Szpunara 6
29 Szpunara 7
30 Szpunara 8
31 Szpunara 11
32 Pruszkowskiego 6
33 Unruga 122


Zasoby Spółdzielni

 

Zasoby Administracji NA-4 na dzień 31.12.2015r.

L.p.Wyszczególnieniej.m.Osiedle
Pogórze
NA-4
1 ilość budynków mieszkalnych szt. 50
2 ilość lokali
w tym:
szt. 1655
  - mieszkalnych 3 1601
- użytkowych   9
- garaży   6
- własnych (biura, kluby)   1
- miejsc postojowych   38
3 powierzchnia zasobów
w tym:
m2 91211,39
  - mieszkalnych   89245,69
- użytkowych   713,40
- garaży   84,10
- własnych (biura)   153,60
- miejsc postojowych   1014,60

 

 

Liczba mieszkańców w zasobach Administracji NA-4
Osiedle Pogórze 3 867