Porady

Drukuj

Wymiana grzejników

    Zainteresowani wymianą grzejników w swoich lokalach winni pisemnie wystąpić do Zarządu RSM z prośbą o wyrażenie zgody na taką wymianę, podając ilość ogniw grzejnikowych zamontowanych dotychczas w poszczególnych pomieszczeniach, w których planowana jest wymiana.

W oparciu o tę informację Spółdzielnia (Dział techniczny) dobiera moc cieplną nowych grzejników oraz podaje parametry pracy instalacji wewnętrznej c.o. i dopuszczalną wytrzymałość na ciśnienie. Spółdzielnia nie wyraża zgody na stosowanie grzejników aluminiowych, ponieważ woda instalacyjna zasilająca grzejniki jest zmiękczona o średni odczyn zasadowy wynoszący 9,5. Ta wartość odczynu powoduje, że woda staje się korozyjna dla aluminium. W piśmie zostanie przedstawiona szczegółowo prcedura montażu. Montaż musi odbyć się w przerwie sezonu grzewczego i w taki sposób, aby uniknąć zrzutu wody z instalacji. Zalecane jest zatem stosowanie zamrażarek do rur, ponieważ ponowne uzupełnienie instalacji wodą obciąża sprawcę zrzutu zgodnie z zatwierdzonym przez URE taryfikatorem OPEC-u. Całość prac należy wykonać własnym staraniem i na własny koszt.

Istnieje możliwość wykonania odpłatnie wymiany grzejników przez Spółdzielnię. W tym celu należy skontaktować się z Administracją Osiedla zgodnie z miejscem zamieszkania.

linia rsm4
OPŁATY ZA ENERGIĘ CIEPLNĄ W ZNACZĄCYM STOPNIU ZALEŻĄ OD NAS SAMYCH.

     Przeprowadzone analizy zużycia energii cieplnej w zasobach Spółdzielni wykazują, że podejmowane prace termomodernizacyjne polegające na dociepleniu szczytów budynków, montażu zaworów termostatycznych i podpionowych w instalacjach centralnego ogrzewania oraz montażu zaworów regulacyjno – nastawnych w węzłach cieplnych nie zawsze mają przełożenie na obniżenie kosztów energii i jej zużycie. Znaczący udział w racjonalnym użytkowaniu energii mają mieszkańcy, którzy w sposób świadomy, zgodny z instrukcją winni korzystać z zamontowanych w ich mieszkaniach zaworów termostatycznych. W ten sposób możliwe jest obniżenie zużycia energii i zapotrzebowania mocy skutkujące obniżeniem kosztów za ogrzewanie przy zachowaniu wymaganego komfortu cieplnego.

 Dlatego też należy:

 

  1. Wietrzyć mieszkanie krótko a intensywnie przy zamkniętych zaworach.

  2. Na czas przewidywanej nieobecności w mieszkaniu głowicę termostatyczną ustawić jak dla ogrzewania nocnego.

  3. Na porę nocną należy nastawić niższe parametry niż na dzień.

 

W głowicy termostatycznej wbudowana jest automatyka, która powoduje, że przy osiągnięciu założonej temperatury powietrza w mieszkaniu następuje zamknięcie grzejnika (odcięcie dopływu czynnika grzejnego). Po spadku temperatury powietrza głowica automatycznie otwiera dopływ czynnika grzejnego. Temperatura tego czynnika jest uzależniona od warunków pogodowych i jest sterowana w funkcji temperatury zewnętrznej w stacji wymienników.

 

   Sąsiedztwo zaworu termostatycznego z głowicą nie powinno być zabudowane, gdyż temperatura tej przestrzeni nie odpowiada temperaturze pomieszczenia i działanie tego zaworu a przez to i funkcjonowanie tego grzejnika jest nieprawidłowe.

 

Zależnie od typu zamontowanego zaworu termostatycznego, nastawy głowicy posiadają różne pozycje. W przybliżeniu odpowiadają one następującym temperaturom w pomieszczeniu:

 

0         *           1           2           3           4           5           6

 

                                                     (                 *

            8           11         14         17         20         23         26  (temp. w  stopniach C)

linia rsm4

Któż nie chciałby mieszkać w energooszczędnym domu? 

Aby było to możliwe, powinny być spełnione co najmniej trzy warunki: odpowiednio zaprojektowany, ocieplony budynek, efektywne ogrzewanie i mieszkańcy umiejętnie
i oszczędnie wykorzystujący energię.

Dla wielu warunkiem nie do spełnienia może być odpowiednio zaprojektowany i ocieplony budynek zaopatrzony w efektywnie funkcjonującą sieć cieplną. Często zdarza się, że spółdzielnie mieszkaniowe nie mają wystarczających środków na wykonanie pełnej termomodernizacji, a lokatorzy nie zawsze mogą wywrzeć wpływ na zarząd spółdzielni, aby ten ją przeprowadził. Każdy jednak postarać się może o podniesienie tzw. standardu cieplnego domu czy mieszkania, wprowadzając, w granicach rozsądku, pewne rygory w korzystaniu z ciepła, czyli inaczej rzecz ujmując, pozbywając się negatywnych i kosztownych upodobań.

Do najczęstszych i najbardziej kosztownych błędów popełnianych przez mieszkańców zaliczyć należy:

Korzystając z ciepła w powyższy sposób, zazwyczaj przykrą niespodzianką jest rachunek za rozliczenie okresu grzewczego.

Tymczasem, aby bez wydatków ograniczyć zużycie energii i zatrzymać w mieszkaniu ciepło, należy przestrzegać poniższych reguł: