Regulaminy

Drukuj

 

 

REGULAMINY do pobrania: 
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
[pobierz spakowany]
Regulamin porządku domowego Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej [pobierz spakowany]
Regulamin programu pomocy spółdzielni w realizacji robót remontowych w nieruchomościach mieszkaniowych RSM im. KP w Gdyni [pobierz spakowany]
Regulamin Samorządu Nieruchomości Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
[pobierz spakowany]
Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, remontowe, usługi i dostawy w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
[pobierz spakowany]
Regulamin obowiązków Spółdzielni oraz użytkowników lokali w zakresie napraw wewnętrznych lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale [pobierz spakowany]
Regulamin trybu postępowania windykacyjnego Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej [pobierz spakowany]
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w RSM im. Komuny Paryskiej [pobierz spakowany]
Regulamin Funduszu Remontowego Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej [pobierz spakowany]
Regulamin organizacyjny Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej [pobierz spakowany]
Regulamin naliczania opłat za media - wodę, energię cieplną, gaz i energię elektryczną w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej [pobierz spakowany]
Uchwała NR 1/2007 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 14 lipca 2007r. w sprawie: nabycia na
własność nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym
zabudowanych budynkami mieszkalnymi i sposobu gromadzenia środków
finansowych na ten cel.,
załącznik do uchwały
[pobierz spakowaną]
[pobierz załącznik do uchwały]
Regulamin Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej [pobierz spakowany]
Regulamin trybu sprzedaży lokali odzyskanych przez spółdzielnię, ich zasiedlenie oraz zasady najmu lokali, garaży i miejsc postojowych [pobierz spakowany]
Zasady korzystania z serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK) [pobierz spakowany]
Regulamin prowadzenia i finansowania działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w RSM im. Komuny Paryskiej w Gdyni [pobierz spakowany]
Regulamin Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej [pobierz spakowany]