Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu

Drukuj

 W dniach 16, 17, 21, 22, 23 i 24 listopada 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni, które obradowało w sześciu częściach.


Wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami przedstawiają się następująco:

1. Uchwała nr 1/2016 z dnia 24.11.2016 roku w sprawie uchwalenia nowego tekstu statutu Spółdzielni:

401 głosów za uchwaleniem statutu, 237 głosów przeciw uchwaleniu statutu.
Statut nie został przyjęty, gdyż nie uzyskał większości 2/3 głosów.

2. Uchwała nr 2/2016 z dnia 24.11.2016 roku w sprawie uchwalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020:
403 głosów za, 111 głosów przeciw.

Uchwała została podjęta. Liczba członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020 została określona na dziewięć osób.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 681 członków Spółdzielni, w tym 151 członków reprezentowanych przez pełnomocników.