Zarząd

Drukuj

Zarząd Spółdzielni

PrezesPrezes Zarządu mgr inż. Wiesław Wawer

 

Zca PrezesZ-ca Prezesa Zarządu mgr Dariusz Roman

 

Członek Zarządu

Marian Furtak - Członek Rady Nadzorczej wyznaczony do pełnienia funkcji Członka Zarządu w okresie od 21.11.2019r - 20.12.2019r.