Projekt STATUTU

Drukuj

Zgodnie z  art. 8.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze, spółdzielnia zobowiązana jest do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie wynikających z ustawy, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia jej w życie tj. do dnia 09.09.2018r.
W związku z powyższym Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni przedkłada do uchwalenia projekt nowego tekstu statutu Spółdzielni.
Wprowadzone zmiany (zaznaczone w tekście kolorem niebieskim) wynikają z obowiązku dostosowania statutu do wymienionej na wstępie ustawy.

  pdfProjekt Statutu