Zarząd

Drukuj

Zarząd Spółdzielni

PrezesPrezes Zarządu mgr inż. Wiesław Wawer

 

Zca PrezesZ-ca Prezesa Zarządu mgr Dariusz Roman

 

Główny Księgowy mgr Mariola Nowak