Protokoły Lustracji

Drukuj

Każda spółdzielnia zobowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.

List polustracyjny z lustracji 2017-2019 można pobrać tutaj

pdfLustracja - plik pdf do pobrania

 

 

linia rsm4

List polustracyjny z lustracji 2014-2016 można pobrać tutaj

pdfLustracja - plik pdf do pobrania